Marc Wiggers

.

Ik zet me in:

Voor meer banen en een krachtige Nederlandse economie

De toenemende werkloosheid is een groot probleem in Europa. In Nederland zijn inmiddels bijna 700.000 mensen werkloos. Werkeloosheid haalt mensen uit hun sociale omgeving en raakt gezinnen in het hart van hun bestaan. De economie moet worden versterkt, zodat meer banen worden gecreëerd, talent niet verloren gaat en mensen betrokken blijven bij de samenleving. Europa moet voorop lopen in de wereld en Nederland moet hiervoor de toon zetten. Er moet ruimte en vertrouwen zijn om te ondernemen en te groeien. Wij hebben geen behoefte aan een onnodig oprukkende overheid en buitensporige Europese bureaucratie. Het is voor ons – als exportland – van groot belang dat de gezamenlijke Europese markt wordt geoptimaliseerd.

Stem op 22 mei 2014 voor de Europese verkiezingen op Marc Wiggers, CDA, nr. 20.

Voor een slanke, sterke Europese Unie

Europa moet orde op zaken stellen. Er zijn fouten gemaakt die ons hard hebben geraakt, maar Nederland kan niet zonder Europa. We hebben Europa nodig voor onze banen, economie, veiligheid en stabiliteit. Alleen samen staan we sterk in de wereld, want ondanks dat de Europese Unie meer dan 500 miljoen inwoners heeft, is dat slechts 7,3% van de totale wereldbevolking. Met gezond verstand kiezen wij daarom voor een Europa dat slagvaardig gedeelde problemen oplost. Moet Europa zich dan overal mee bemoeien? Nee, dat niet, zaken die wij zelf nationaal kunnen oplossen, lossen wij gewoon zelf op. Europa moet dus slank én sterk zijn.

Stem op 22 mei 2014 voor het Europees Parlement op Marc Wiggers, CDA, nr. 20.

Voor Nederlandse innovatie in Europa

Europa moet fors investeren in innovatie om te kunnen (blijven) concurreren op wereldniveau. De stimulering van innovatie zorgt voor werkgelegenheid, groei en duurzame oplossingen voor problemen. Het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse wetenschap zijn altijd vernieuwend geweest en moeten (blijven) uitblinken in innovatie. Wij moeten gebruik maken van Europa voor schaalgrootte, kennisuitwisseling en connecties. Het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen moeten internationaal meer samenwerken en elkaar uitdagen. Het is belangrijk dat de (digitale) interne Europese markt wordt verbeterd en iedereen toegang krijgt tot snel, veilig digitaal dataverkeer. De Europese regelgeving mag niet een belemmerende factor voor innovatie(programma’s) vormen, maar moet juist een stimulerende, verbindende factor zijn.

Stem op 22 mei 2014 voor de Europese verkiezingen op Marc Wiggers, CDA, nr. 20.

Voor goed onderwijs voor iedereen

Iedereen heeft recht op goede scholing. Het is belangrijk dat ieder zijn talenten ontwikkelt en benut. Dit is goed voor het bedrijfsleven, goed voor Nederland en goed voor Europa. Onderwijs legt de basis voor hogere welvaart en voor economische groei. Persoonlijke ontwikkeling houdt nooit op. In Nederland moeten we meer aandacht hebben voor taalonderwijs, onderwijs over Europa en grensoverschrijdend onderwijs. Binnen Europa moeten de ‘best practices’ ten aanzien van onderwijs en leer- en werktrajecten worden uitgewisseld, zodat wij optimaal gebruik maken van Europa.

Stem op 22 mei 2014 voor de Europese verkiezingen op Marc Wiggers, CDA, nr. 20.

Voor een Europa waarop onze (klein)kinderen trots kunnen zijn

We zullen Europa achterlaten aan onze kinderen en kleinkinderen. Laten we dit goed doen. Laten we doen wat nodig is voor hun toekomst en waar nodig de lange termijn boven de korte termijn stellen. Laten we samen bouwen aan een duurzaam Europa. Laten we ons beseffen dat vrede, vrijheid en gelijkheid nooit vanzelfsprekend zijn. Laten we deze verworvenheden koesteren en hier permanent in blijven investeren. En laten we betrokken zijn, voor elkaar klaar staan en beseffen dat ieder mens telt.

Stem op 22 mei 2014 voor het Europees Parlement op Marc Wiggers, CDA, nr. 20.Laatste nieuws

Europa doe je samen